top of page

Sommerleir 2021

Korona status:
Korona vil ikke gi helt slipp i regionen vår enda, for å kunne gjennomføre leir så må smittetrykket i Indre Østfold-regionen ned. Leirledelsen vil ta en avgjørelse på kvelden 6. Juni, hvor vi bestemmer om vi skal gå for full leir, en alternativ lokal leir som er mer smittesikker, eller at vi avlyser leiren.

Legg merke til at leiren kan blir avlyst også etter 6. Juni hvis myndighetene endrer regler og råd, eller hvis vi selv ikke ser det som trygt å gjennomføre leiren. Selv under leiren kan vi måtte avbryte den, hvis det skjer store endringer i smittetrykket.


 

Betaling:

For å gjøre det enkelt for alle så ber vi om at betaling for leiren skjer etter vi legger ut info på kvelden 6. juni og innen 10. juni. Betaling skjer til egen gruppe, snakk med egne ledere om hvor mye som skal betales og hvor pengene skal overføres. Grunnen til at vi har såpass kort “vindu” for betaling er at vi ønsker å ha minst mulig jobb med å tilbakeføre eventuell betaling hvis vi velger å avlyse den 6. juni.

 

Hvis leiren blir avlyst etter 6. juni så kan vi ikke garantere at alle kan få tilbake alt de har betalt. Verdien av det vi kan tilbakebetale vil endre seg i forhold til når vi må eventuelt avlyse. Vi har kostnader forbundet med leiren, som vi ikke kan få tilbake. Vi anbefaler alle om så å bruke egen reiseforsikring. Skulle du komme i karantene eller bli syk og ikke kunne bli med på leiren så må du også bruke egen reiseforsikring for å få tilbake penger, leiren har ikke mulighet til å tilbakebetale noe da.

bottom of page