Denne siden har oversikt over fellesarrangementer (og kanskje merke) for speidergruppene i Indre Østfold.

* Cyber 4-kamp online - 29. januar

* Felles vintertur ved Sluppen i Trøgstad -  5-6 mars

* NP5K i Norge - 20-22. mai

* #kanonpinse21i Sverige - 4-6. juni 2022

* "Åpen tropp" hos Askim på Spejdernes Lejr i Danmark, bli med på leir uten din gruppe.

* Nordisk Ledertrening i Sverige - Helg i sept. / okt. dato ikke satt.

Sjekk ut websider og Facebook for de forskjellige speidergruppene for å vite hva annet de driver med eller for å melde deg inn.

* Askim - Facebook og web

* Spydeberg - Facebook

* Tomter - Facebook

* Trøgstad - Facebook